Leeve Karmo

Värbamisjuht
 
+372 56 646 802
leeve@huntlab.ee
leeve.karmo

2023 ja IT-sektori palgad

Eelnev aasta IT-värbamises näitas, et antud sektori palgad võivad olla kohati äärmuslikult kõrged. Mida toob uus aasta ja kas on oodata ka raskusi ning palgakärpeid IT-spetsialistide jaoks?
 

Turgu tunnetades ja oma klientide vajadusi teades saame üsna kindlalt ennustada, et valdkonnas tööd jätkub ning üldist kriisi ei ole kuskilt paista. Eks kindlasti võib tekkida mõnel ettevõttel vajadus koondamiseks ja seda just juhul, kui eelnevalt on oldud ehk liiga uljas spetsialistide värbamises ja pakutud palkasid, mis juba toona olid ebamõistlikult kõrged. Novembris on näiteks Pipedrive teatanud, et majanduskeskkonnast tingituna on nad sunnitud koondab 143 inimest ja pooled neist on Eestis töötavad meeskonnaliikmed. Loomulikult võib praegune ebastabiilne aeg olla keeruline ka alustavatel iduettevõtetel ja võib tekkida vajadus ümberstruktureerimiseks, mis paratamatult tooks kaasa ka koondamisi ja palkade korrigeerimist.

Suures plaanis on siiski IT-sektoris hetkel head ajad, sest majanduslangus tekitab alati firmades soovi rohkem oma teenuseid automatiseerida ja see muidugi suurendab vajadust erinevate IT-lahenduste järele. Palkade langemist võib ehk oodata ainult väga kõrge palganumbriga spetsialistide puhul, mis tegelikkuses ainult pisut normaliseeriks IT-sektori palgaootuseid, aga ei tooks mingit märkimisväärset muudatust. Selge on see, et IT-spetsialistide värbamises on jätkuvalt turg kuum ja häid inimesi raske leida.

HuntLab