Leeve Karmo

Värbamisjuht
 
+372 56 646 802
leeve@huntlab.ee
leeve.karmo

Tagasiside

HuntLabi tehtule annab parima hinnangu klientide ja iga üksiku kandidaadi rahulolu. Meie eesmärk on leida ideaalne lahendus nii ettevõtte kui kandidaadi vaatenurgast. Tõeline sobivus on alati vastastikune! 
Väärtustame kestvaid ja usalduslikke suhteid. Samast põhimõttest lähtudes hindame ja valime kandidaate oma klientidele. Peame alati silmas, et tulevase meeskonnaliikme väärtushinnangud ja sihid kattuksid tööandja omadega. Ainult nii saab sündida pikaajaline rahulolu ja aastaid kestev koostöö.