Leeve Karmo

Värbamisjuht
 
+372 56 646 802
leeve@huntlab.ee
leeve.karmo

HuntLab - masterful headhunting

HuntLabi peamine tegevusvaldkond on spetsialistide headhunting, IT-värbamine ja vajadusel talentide leidmine välisturgudelt.

Personaliotsingus omame suurimat kogemust IT-värbamises. Meie eeliseks on ettevõtte sisene mahukas andmebaas, kuhu on aastatega koondatud info tuhandete IT spetsialistide kohta - alates tarkvara testijatest kuni tehnoloogiasektori suurimate visionäärideni. Seeläbi oleme otsingut alustades konkurentidest sammu võrra ees, omades ülevaadet tööturul liikuvatest talentidest. Me tunneme oma kontakte rohkem kui ainult profiiliandmete kaudu, mõistes nende ootusi ja teades võtit, kuidas avada neid uutele väljakutsetele. HuntLabi eristab teistest personaliettevõtetest tugev IT kompetents, mis lubab objektiivselt hinnata kandidaatide vastavust otsitavale profiilile. Kvaliteetne eelselekteering säästab meie klientide väärtuslikku aega, mis kuluks kohtumistele ebapädevate kandidaatidega.

Teiseks HuntLabi peamiseks suunaks on tippjuhtide värbamine. Karismaatilisi liidreid ei leia reeglina avalikult tööturult ning lisaks on neil alati ridamisi põnevaid pakkumisi laual. Läbi oskusliku sihtotsingu ja individuaalse lähenemise leiame väljundi kandidaadi ambitsioonidele ning loome neile motivatsiooni edasi liikumiseks. Otsingute keerukusele vaatamata oleme alati saavutanud soovitud tulemuse.

Tööturul vähem defitsiitsete profiilide osas viime läbi ka avalikke värbamiskonkursse, kuulutame portaalides ja erinevates lisakanalites. Täisteenusena aitame välja selekteerida parimad kandidaadid ja hindame nende pädevust. Ettevõtte teha jääb vaid lõppotsus. Lihtsustatud versioonis saame pakkuda ka ainult andmebaasi otsingut, mille käigus edastame profiilile vastavate kandidaatide nimistu. Järgnevad toimingud teeb klient ettevõtte siseselt.

Huntlab ei piiritle end ainult Eesti tööturuga vaid omab mitmekülgseid kogemusi ka värbamises välisriikidest. Tööjõu impotrimisega Euroopa Liidust või kolmandatest riikidest soovime pakkuda kliendile laiemat valimit spetsialiste ja mõistlikumat palgakulu võrreldes siseturuga.

Efektiivseima värbamismeetodi valime vastavalt profiilile ja lähtuvalt kliendi soovidest ning tööturu hetkeseisust. 
 

Personaliotsing

HEADHUNTING JA SIHTOTSING
Leiame valdkonna parimad spetsialistid, läheneme personaalselt ja loome kompetentsetes isikutes motivatsiooni karjääriredelil edasi liikuda. 

VÄRBAMINE VÄLISRIIKIDEST 
Selekteerime sobivad kandidaadid välisturgudelt, tekitame huvi ja tutvustame Eestit kui sihtriiki.

AVALIK KONKURSS
Avaldame töökuulutusi erinevates portaalides ja lisakanalites. Hindame kandidaadi motiveeritust ja pädevust individuaalsete intervjuude põhjal. Koordineerime kommunikatsiooni esmakohtumisest kuni tööle asumiseni.

ANDMEBAASIOTSING 
Profiilist lähtuvalt leiame õiged märksõnad, teostame andmebaasides otsingu ja koostame valimi sobivatest kandidaatidest.

Lisateenused

KOOLITUSED 
Pakume koolitusi ettevõtetele eduka personaliotsingu läbiviimiseks ja õigete valikute langetamiseks. Anname nõu kogu protsessi ulatuses.

NÕUSTAMINE
Nõustame tööotsijaid karjäärivalikul ja jagame tõhusaid võtteid tööturul silmapaistmiseks. Juhendame kandideerimismaterjalide koostamisel.

DOKUMENTATSIOON
Aitame koostada personaliga seonduvat dokumentatsiooni: töölepingud, sisseelamisprogrammid, ametijuhendendid, töösisekorraeeskirjad, motivatsioonisüsteemid jne.

OUTPLACEMENT
Pakume abi meeskonna vähendamisel või ümber struktureerimisel. Nõustame töösuhte lõpetanuid ja valmistame neid ette tööturule taassisenemiseks.

  • Otsid talente ettevõttesse?
  • Vaatad ringi tööturul?
  • Soovid abi personaliküsimustes?
  • Vajad nõu või koolitust?