Leeve Karmo

Värbamisjuht
 
+372 56 646 802
leeve@huntlab.ee
leeve.karmo

Tööinspektsioon: CV edastamise eest raha küsivad vahendusfirmad rikuvad seadust

Tööinspektsiooni poole pöördus inimene, kes puutus töökuulutusi otsides kokku töövahendusbürooga, mis küsis CV edastamise eest 50 eurot vaheltkasu. Inspektsiooni kohaselt rikkus büroo sellise käitumisega seadust.

«Otsisin pikalt tööd ja leidsin lõpuks internetist hea pakkumise. Kohapeal selgus, et tegemist on Eestis tegutseva töövahendusbürooga, mis intervjueerib siin inimesi, aga tulevane tööandja on hoopis välismaine ettevõte. Minu käest küsiti 50 eurot, et nad edastaksid minu CV võimalikule sobivale tööandajale. Kas nii on õige?» küsis tööotsija.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja nõustamise alal Meeli Miidla-Vanatalu ütles, et säärane käitumine on keelatud. «Seaduse kohaselt on töövahendus töö ja töötaja kokkuviimiseks vajaliku info vahendamine. Töö vahendamise eest ei tohi tööotsijalt raha küsida,» rõhutas ta.

Miidla-Vanatalu sõnul võivad sellist teenust pakkuda ka eraettevõtted, kui nad on enne tegevuse alustamist esitanud vastava teate majandustegevuse registrile. 

Töövahenduse eest tasu nõudmine tööotsijalt on igal juhul keelatud. «Järelevalvet selle nõude rikkumise üle teeb alates selle aasta 20. jaanuarist tööinspektsioon. Kui inspektor tuvastab, et töövahenduse eest on inimestelt tasu nõutud, võib ta keelata töö või renditööjõu vahendamisega seotud majandustegevuse. Sellist keeldu saab rakendada kuni üheks aastaks,» lisas Miidla-Vanatalu.

Reet Pärgma
Originaalartikel: https://majandus24.postimees.ee/6531210/tooinspektsioon-cv-edastamise-eest-raha-kusivad-vahendusfirmad-rikuvad-seadust